Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

Τράπεζα Χρόνου Αθήνας

Η εκδήλωση του Οικολογικού Δίκτυου βιντεοσκοπήθηκε μέσα από αχρήματη ανταλλακτική συναλλαγή.
Ο Σ. Ζαφείρης επί τω έργω...  Η εκδήλωση
του Οικολογικού Δίκτυου βιντεοσκοπήθηκε
μέσα από αχρήματη ανταλλακτική συναλλαγή.
Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο αχρήματης και αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα συναλλαγής, τον χρόνο. Προς το παρόν οι συναλλαγές της αφορούν μόνο υπηρεσίες και όχι προϊόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με αμεσοδημοκρατική συνέλευση των μελών. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην τράπεζα χρόνου είναι ισότιμα. Η λειτουργία στηρίζεται στην προσφορά εργασίας των μελών της που προσφέρουν τον χρόνο τους για την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη και οτιδήποτε χρειαστεί το δίκτυο.

Φυσικά υπάρχει ο γεωγραφικός περιορισμός, για να μπορούν εύκολα να ανταλλάσσουν υπηρεσίες τα μέλη της, τα οποία θα πρέπει να ζουν στην ίδια πόλη ή σε γειτονικές, με εύκολη πρόσβαση. Η συγκεκριμένη της Αθήνας γεννήθηκε στην πλατεία Συντάγματος, και προφανώς απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Αλλά κάθε συλλογικότητα, π.χ. μια λαϊκή συνέλευση γειτονιάς, μπορεί να κάνει τη δική της τράπεζα χρόνου.

Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται έτσι ώστε μια ώρα υπηρεσίας είναι ίση με οποιαδήποτε άλλη ώρα υπηρεσίας ανεξάρτητα εάν είναι πνευματική ή χειρονακτική εργασία. Ο χρόνος που κερδίζουμε από κάθε συναλλαγή μπορεί να ξοδευτεί κάνοντας χρήση υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Τράπεζας.

Έτσι για παράδειγμα:

  • μία ώρα μαθήματος ισπανικών εξισώνεται με μία ώρα babysitting
  • μία ώρα επίσκεψης σε κάποιο γιατρό γίνεται ίση με μία ώρα μαθήματος αυτοάμυνας
  • μία ώρα μαθήματος κιθάρας μπορεί να ανταλλαχθεί με μία ώρα καθαρίσματος ενός σπιτιού.

Η Τράπεζα Χρόνου στοχεύει στο να εργαζόμαστε προς όφελος των συνανθρώπων μας και όχι προς όφελος των αγορών και του κέρδους. Δεν υπάρχουν τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο δίκτυο αλλά υπάρχουν οι πολύ βασικές αρχές του σεβασμού ανάμεσα στα μέλη, της θέλησης για κοινωνική προσφορά και δημιουργική συνεργασία και κυρίως της ισότητας και της προστασίας των μελών από κάθε είδους διάκριση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε απευθείας στο https://athens-time-exchange.herokuapp.com


Εμείς, ως Οικολογικό Δίκτυο, υποστηρίζουμε και αναδεικνύουμε πρωτοβουλίες σαν κι αυτές. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης της 1/7/2017 που οργανώσαμε θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα Χρόνου Αθήνας και ειδικά το μέλος της Σωτήρη Ζαφείρη, φωτογράφο, video-λήπτη (www.luminusphotography.com) για την άρτια και υπεύθυνη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης.