Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής ΤΩΡΑ!

Να υποστηριχτούν οι πιστοποιημένοι και αξιόπιστοι βιοκαλλιεργητές και οι νέοι αγρότες, ζητάει το Οικολογικό Δίκτυο, γιατί η ύπαρξη μόνου του κριτηρίου Natura έχει δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις, που υπονομεύουν το μέλλον της βιολογικής γεωργίας. Επίσης, ζητάει λύσεις για το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας, τη θεσμοθέτηση λαϊκών αγορών με πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, τη δημιουργία χώρου αγορών βιολογικών σπόρων, ώστε η βιολογική παραγωγή να αποτελέσει στρατηγικό τομέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Βιολογικές Καλλιέργειες 2017-2021 (με το συγκεκριμένο κριτήριο). Βιοκαλλιεργητές από νομούς χωρίς πολλές περιοχές Natura, όπως η Λακωνία, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τα αποτελέσματα, καθώς αν και πρόκειται για τον δεύτερο νομό της Ελλάδας με τα περισσότερα στρέμματα βιολογικών (κυρίως ελαιόδεντρα και πορτοκαλιές), το ποσοστό των εγκρίσεων ήταν πολύ χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου (10,5 έναντι 22,6%). Ο Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Λακωνίας δήλωνε τότε ότι με το κριτήριο Natura μπήκαν στο πρόγραμμα κάποιοι νομοί που ποτέ δεν είχαν ενδιαφερθεί στο παρελθόν να παράγουν βιολογικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα η Λάρισα, όπου δηλώσαν σε όλο τον κάμπο μηδική (που δίνει 60 ευρώ το στρέμμα).

Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας επανήλθε στις 18 Ιουνίου, με οργισμένη επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ι. Τσιρώνη, διαμαρτυρόμενη για ψευδή ενημέρωση και υποβιβασμό των διαφορών τους από το βήμα της Βουλής και αναφέροντας για το κριτήριο Natura ότι έχει αμφισβητηθεί ως μοναδικό μέτρο, από αρκετούς φορείς, υποστηρίζοντας ότι το δεύτερο κριτήριο που υπήρχε (έκταση γεωργικής γης Υψηλής Φυσικής Αξίας) κόπηκε μονομερώς και παρανόμως.

Μια άλλη πηγή δυσαρέσκειας υπήρξαν οι διαδοχικές παρατάσεις του προγράμματος, οι οποίες δόθηκαν παρά το γεγονός ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είχε υπερκαλυφθεί από αιτήματα ενίσχυσης.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε όσους είναι πιστοποιημένοι και αξιόπιστοι βιοκαλλιεργητές (βιοκαλλιεργητές με συνείδηση και όχι λόγω χρηματοδότησης), αλλά και σε αυτούς που είναι νέοι αγρότες, καθώς αυτοί αποτελούν το μέλλον του κλάδου. Έτσι, θεωρώντας ότι η ύπαρξη μόνου του κριτηρίου Natura έχει δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις στο χώρο των βιοκαλλιεργητών, που υπονομεύουν αντί να αναβαθμίζουν το μέλλον αυτού του τομέα, το Οικολογικό Δίκτυο θεωρεί ότι θα πρέπει να ισχύσουν συμπληρωματικά και άλλα κριτήρια.

Επείγοντα πια χαρακτήρα έχουν πάρει και άλλα προβλήματα που απασχολούν τους βιοκαλλιεργητές, όπως το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας, η θεσμοθέτηση λαϊκών αγορών με πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, η δημιουργία χώρου αγορών βιολογικών σπόρων, τα οποία θα πρέπει να τύχουν φροντίδας, ώστε ο συγκεκριμένος χώρος να αποτελέσει στρατηγικό τομέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπως του αξίζει.

Οικολογικό Δίκτυο www.oikologiko-diktyo.gr
https://www.facebook.com/oikologikodiktyo
https://oikologikodiktyo.wordpress.com
oikologiko.diktyo@gmail.com