Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Τί είμαστε ή δεν είμαστε

Το Οικολογικό Δίκτυο:
  • Δεν είναι πολιτικός αλλά κοινωνικός φορέας στο χώρο της πολιτικής οικολογίας
  • Απευθύνεται σε ενεργούς πολίτες ανά την Ελλάδα, αναζητώντας κοινό βηματισμό στη σκέψη και στη δράση.
  • Επιδιώκει να βρίσκεται σε άμεση λειτουργική σχέση με τις πρωτοβουλίες, τα κινήματα και τους σύγχρονους οικολογικούς προβληματισμούς.
  • Υπερβαίνει τα κόμματα και επιδιώκει να απελευθερώσει δυνάμεις που το συνδέουν πιο ουσιαστικά με την κοινωνία και τις νέες εναλλακτικές πρωτοβουλίες.
  • Δεν έχει σύνθετες δομές και πλήρως επεξεργασμένες θέσεις αλλά θέλει να δώσει σύντομα το ιδεολογικό του στίγμα, με τρόπο που να μην δημιουργεί παρερμηνείες όσον αφορά τους στόχους του.
  • Στοχεύει στο να βρεθούν τα κοινά στοιχεία όσων αναφέρονται στην οικολογία και όχι αυτά που τους χωρίζουν, επιδιώκοντας να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ενός υψηλού ήθους και ενός καλού κλίματος, που να εμπνέουν για κοινές δράσεις και την περιγραφή ενός κοινού οράματος για τον κόσμο και το μέλλον του.
  • Επιθυμεί την έμπνευση και συμμετοχή νέων ανθρώπων στο οικολογικό κίνημα, επιδιώκοντας την ανανέωση, την αναγέννηση και την ανάδειξη νέων πρακτικών και προσώπων.