Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Τα ρέματα στις πόλεις είναι σημαντικά οικοσυστήματα που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση

Με αφορμή τη δήλωση της Ρ. Δούρου στην κριτική περιβαλλοντικών οργανώσεων για τον μέχρι τώρα τρόπο δημοπρατήσεων και καθαρισμών αστικών χειμάρρων, όπως στην περίπτωση του ρέματος Πικροδάφνης θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό στους φορείς της αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ότι οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν πολύτιμα οικοσυστήματα που προστατεύονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η διαχείρισή τους μέχρι σήμερα ήταν ισοπεδωτική, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά στις περισσότερες πόλεις, κωμοπόλεις, ακόμη και σε επιμέρους χωριά της Ελλάδας. Μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να αλλάζει κάπως, μετά και από τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις και τη νομολογία του ΣτΕ. Ωστόσο, απέχει ακόμη πολύ από μια οικολογική και αειφόρο διαχείριση.

Τα ρέματα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, δίνουν διέξοδο στους δρόμους του νερού, αποτελούν καταφύγιο πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας και αποτελούν «πράσινους αεραγωγούς», που με κατάλληλες διαμορφώσεις και δενδροφυτεύσεις μπορούν να δημιουργήσουν πράσινες διαδρομές για πεζούς και ποδηλάτες, αλλά και να χαρίσουν δροσιά και σκιά. Πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προστατευτέα φυσικά οικοσυστήματα των πόλεων και η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού έχει πολλά να κάνει στον τομέα διαχείρισης και «αστυνόμευσης» των ρεμάτων για την πρόληψη κάθε είδους αυθαίρετης δόμησης, κατάληψης, αλλοίωσης της κοίτης, απόρριψης αποβλήτων κτλ αλλά και την ανάδειξη ιστορικών στοιχείων, νερόμυλων κ.ά.

Το Οικολογικό Δίκτυο εκτιμά πως η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις οικολογικές οργανώσεις πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο και να αποτελέσει ζώσα σχέση για την τοπική αυτοδιοίκηση, ως προϋπόθεση για τη συνδιαμόρφωση των πολιτικών πολεοδόμησης, πράσινου και σχέσης με το φυσικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε άλλο να ακολουθούμε αποτυχημένες πρακτικές διοίκησης του παρελθόντος που τόσο κόστισαν στις ελληνικές πόλεις.

Περισσότερα: http://www.kirkinews.gr/en/kirkinews/perifereia