Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Υποβαθμίζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση!

Περιορίζεται δραματικά η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τόσο στο Δημοτικό όσο και ο Γυμνάσιο. Παρ΄ όλο που ελάχιστη δημοσιότητα δόθηκε στις πρόσφατες έντονες συζητήσεις για τις αλλαγές που επήλθαν στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένα από τα θύματα των αλλαγών, υποστηρίζει το Οικολογικό Δίκτυο.


Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Η Ευέλικτη Ζώνη καταργήθηκε εντελώς στην Πέμπτη και Έκτη τάξη του Δημοτικού. Έχει δικαίωμα ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει σχετικά κεφάλαια από μαθήματα όπως η Φυσική, η Γλώσσα κλπ, στα πλαίσια προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντός ωραρίου, όμως στην πραγματικότητα περιορίζεται δραματικά ο χρόνος γι' αυτές τις δραστηριότητες σε αυτές τις τάξεις. Αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας ουσιαστικά καταργεί, αντί να βελτιώσει, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες των τελευταίων ετών. Η Ευέλικτη Ζώνη ήταν ένας επιτυχημένος θεσμός, ο οποίος είχε συσσωρεύσει πολλές χρήσιμες εμπειρίες και απείχε πολύ από το να αποδώσει το πλήρες δυναμικό του. Ήταν ίσως η μόνη ευκαιρία συνδυασμού διαφορετικών μαθημάτων και διαθεματικής προσέγγισης.

Στην Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΑντίστοιχα, στο Γυμνάσιο καταργήθηκαν οι «βιωματικές δράσεις - αειφόρος ανάπτυξη» (ουσιαστικά τα Project). Παρά τις στρεβλώσεις και την άγνοια πολλών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας για τις παιδαγωγικές πτυχές της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, αποτελούσαν σημαντική ευκαιρία για όσους ασχολούνταν με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Μειωμένα κονδύλια για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι έχει εξασφαλιστεί για την επόμενη τετραετία 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο από ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στήριξη του έργου των ΚΠΕ, ποσό σαφώς μικρότερο από ό,τι δινόταν μέχρι τώρα (περί το 1.350.000). Πρόκειται για τη γνωστή συνταγή καταστροφικής λιτότητας που οδήγησε το 2010 στο κλείσιμο του 1/3 των ΚΠΕ της χώρας (24, από τα οποία όμως άνοιξαν ξανά μετά από κινητοποιήσεις 10, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε το άνοιγμα 5 νέων ΚΠΕ) και κατάργησαν την πενιχρή χρηματοδότηση των δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων, ενώ ταυτόχρονα πετσόκοψαν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που κατευθύνονταν στα ΚΠΕ. Άρα η οικονομική στήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης.

Συντηρητική οπισθοχώρηση
Με δικαιολογία την έλλειψη πόρων, αλλά και την ανάγκη αναδιάρθρωσης ώστε να γίνουν όλα τα σχολεία ολοήμερα, το Υπουργείο οδηγήθηκε σε μια οπισθοχώρηση από την επιλογή να αποτελέσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συστατικό μέρος του σχολικού προγράμματος και όχι μια εθελοντική «πολυτέλεια» που αφήνεται για μετά το τέλος του «κανονικού» σχολείου. Εξοβελίζεται έτσι μια ριζοσπαστική ρύθμιση, προς όφελος ενός πιο συντηρητικού και αυστηρού προγράμματος. Όταν το Υπουργείο κάνει λόγο για δια βίου μάθηση, βιωματική εκπαίδευση, υπαίθρια εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, σύνδεση του σχολείου με τη κοινωνία και σχέδια project, δεν μπορεί να υποβαθμίζει το βασικό πυλώνα υλοποίησής τους που είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι και το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση!

Δεν υποστηρίζουμε βέβαια την επιστροφή σε μια υποτιθέμενη «χρυσή εποχή» προ Μνημονίων. Αντίθετα, στηρίζουμε μια Παιδεία που διαμορφώνει πρωτίστως ελεύθερα και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, πέρα από τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, καλλιεργώντας τη φιλοσοφία, τον κριτικό νου, την ευγενή άμιλλα και τη συνεργασία, τις οικολογικές και ανθρωπιστικές αξίες, στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης, μη βίαιης, ανεκτικής και αλληλέγγυας κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη αξία για το Οικολογικό Δίκτυο έχει η προώθηση της βιωματικής, μαθητοκεντρικής, ομαδοσυνεργατικής και δημοκρατικής παιδαγωγικής.

Οικολογικό Δίκτυο
www.oikologiko-diktyo.gr
https://www.facebook.com/oikologikodiktyo
https://oikologikodiktyo.wordpress.com
oikologiko.diktyo@gmail.com
Τηλ. 2313319770