Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Ευχές για το 2021"Μεσολλογίτικο" ακρυλικό
"Μεσολλογίτικο" ακρυλικό

Καλή μας χρονιά, ακολουθώντας με την καρδιά και το νου μας νοηματικές αξίες που συνδέονται με το "αποαναπτυξιακό" πρόταγμα και τον τρόπο ζωής που το συνοδεύει.

Ευζωία αντί "ευημερίας"(όλα αρχίζουν με "Ε")


Επιβράδυνση στον χρόνο. Αντί του σημερινού όλο και πιο γρήγορα και επιφανειακά: πιο αργά και σε βάθος!
Εγγύτητα στον χώρο. Αντί του όλο και πιο μεγάλα, του όλο και πιο μακριά και παγκοσμιοποιημένα: πιο μικρά, πιο κοντά και τοπικά!
Επάρκεια στην ιδιοκτησία, στα μέσα και τους πόρους διαβίωσης. Αντί του όλο και περισσότερα: ποιότητα, επάρκεια, λιγότερα είναι συνήθως αρκετά! Αντί μιας χρήσης και με ημερομηνία λήξης: καλύτερα και πιο γερά! Αντί για το απρόσωπο του ομογενοποιημένου της μαζικής παραγωγής: πιο όμορφα και προσωπικά!
Ενσυναίσθηση στις διανθρώπινες σχέσεις και στις σχέσεις με τις άλλες μορφές ζωής. Αντί εμπορευματοποίησης και ωφελιμισμού: αναγνώριση της διαφορετικότητας και συμπάθεια-αλληλοστήριξη!
Έξοδος από την αγορά. Αντί μόνον για όποιον έχει χρήματα μέσω της αγοράς: πιο δίκαια, για τον καθένα που το χρειάζεται, από τον καθένα που μπορεί!
Επαναοικειοποίηση τόπων, Κοινών συλλογικών αγαθών και χρόνου. Αντί καταστροφής τόπων και Κοινών με «ανάπτυξή» τους, αντί αύξησης του εργάσιμου χρόνου. Επανατοπικοποίηση, υποστήριξή τους και αύξηση του ελεύθερου προσωπικού χρόνου για αυτοπραγμάτωση-αυτοανάπτυξη!
Ευρύτητα στη γνώση και τις δεξιότητες. Αντί της εξειδίκευσης και του μονοδιάστατου οικονομικού ατόμου: ολιστική πολύπλευρη γνώση και ολοκληρωμένα πρόσωπα!
Επανανοηματοδότηση στη συνείδηση. Αντί του όλο και πιο ανταγωνιστικά: συνεργατικά και αλληλέγγυα! Όποιος φροντίζει για όλους, φροντίζει και για τον εαυτό του!

του Γιώργου Κολέμπα