Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Παίρνουμε όλοι ενεργά μέρος στην παγκόσμια κινητοποίηση για το κλίμα 20-27 Σεπτεμβρίου 2019!

Αλλάξτε τις πολιτικές, όχι το κλίμα!

Το Οικολογικό Δίκτυο στηρίζει τις κινητοποιήσεις ενάντια στην κλιματική κρίση


Το Οικολογικό Δίκτυο παίρνει ενεργά μέρος στις παγκόσμιες κινητοποιήσεις για το κλίμα στις 20-27 Σεπτεμβρίου 2019, ώστε να απαιτήσουμε άμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και να σταματήσουμε την περιβαλλοντική καταστροφή. Αν δεν αλλάξουμε το αδιέξοδο σύστημα που γεννά την κλιματική κρίση, με τη συνεχή μεγέθυνση της οικονομίας, της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, της παραγωγής ρύπων και της αύξησης των ανισοτήτων, το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα είναι η κατάρρευση του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα στον 21ο αιώνα.
Η κλιματική κρίση είναι πλέον ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός και αποτελεί πραγματική απειλή για το μέλλον στον πλανήτη. Δεν πρόκειται πια για φυσικές διαδικασίες αλλά για ανθρώπινες δραστηριότητες, που τροποποιούν δραστικά τη σύνθεση της ατμόσφαιρας. Τέτοιες δραστηριότητες του κυρίαρχου αναπτυξιακού καταστροφικού μοντέλου είναι η καύση ορυκτών καυσίμων για ενέργεια και μεταφορές, η βιομηχανική κτηνοτροφία, η χημικοσυντηρούμενη γεωργία, η αποδάσωση, η βιομηχανία τσιμέντου, χάλυβα και πλαστικών, η παραγωγή αποβλήτων και  απορριμμάτων κ.ά. Έτσι, προστίθενται τεράστιες ποσότητες αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, τα οξείδια του αζώτου, οι χλωροφθοράνθρακες, το όζον κ.ά. στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας την αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Γι’ αυτό οι φυσικές καταστροφές έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 30-40 χρόνια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για να μην ξεπεράσει τους +2°C η μέση θερμοκρασία της Γης, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να μην υπερβούμε τους 80 εκ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα σε επιπρόσθετες εκπομπές. Όμως, όπως πάμε τώρα, σε 16-20 χρόνια θα τους έχουμε υπερβεί.

Γι’ αυτό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Να κηρυχτεί η χώρα σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την κλιματική κρίση
 • Να υιοθετηθούν ουσιαστικές περιβαλλοντικές πολιτικές
 • Να εφαρμοστούν και να επεκταθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού
 • Να διακοπούν οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε στεριά και θάλασσα
 • Να προωθηθεί ένα οικολογικό παραγωγικό μοντέλο.

Πιο αναλυτικά, το Οικολογικό Δίκτυο επιδιώκει:

 • Σταμάτημα της έρευνας για εξορύξεις υδρογονανθράκων στις θάλασσες της Κρήτης, στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στις θάλασσες της Κύπρου. Το ασήμαντο αναμενόμενο οικονομικό όφελος δεν μπορεί να αντισταθμίσει ούτε στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό κόστος, τη ζημιά στις τοπικές οικονομίες και την απειλή της ειρήνης.
 • Σταμάτημα της αποψίλωσης δασών, της ερημοποίησης και της δηλητηρίασης των εδαφών και του νερού. Προστασία των δασικών περιοχών, της αγροτικής γης, των παραλιών, των ρεμάτων και των οικοσυστημάτων από την τσιμεντοποίηση, τον μαζικό τουρισμό και την εκβιομηχάνιση.
 • Καθαρότερη ενέργεια με σοβαρά μέτρα και κίνητρα εξοικονόμησης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, περισσότερες ΑΠΕ μικρής κλίμακας με σεβασμό στα οικοσυστήματα, τις χρήσεις γης και το τοπίο, σταδιακό εξηλεκτρισμό των μεταφορών, περισσότερο πράσινο στις πόλεις και βιοκλιματικά κτίρια.
 • Διαχείριση νερού με σοβαρά μέτρα και κίνητρα εξοικονόμησης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, έλεγχο των απωλειών στα δίκτυα, βιολογικούς καθαρισμούς και επανάχρηση, σταμάτημα της υφαλμύρινσης, προστασία και εμπλουτισμό των υδροφορέων. Σεβασμό των λεκανών απορροής, όχι στα μεγάλα φράγματα, τις εκτροπές και τη σπατάλη.
 • Διαχείριση απορριμμάτων με μείωση της παραγωγής τους, απαγόρευση των συσκευασιών μιας χρήσης, διαχωρισμό στην πηγή, επανάχρηση, κομποστοποίηση των οργανικών και ανακύκλωση, με στόχο μηδενικά απόβλητα και απαγόρευση της καύσης απορριμμάτων για ενέργεια.
 • Πολιτικές ενημέρωσης και κινήτρων για την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών υπερκατανανάλωσης κρέατος, που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, την αύξηση της παχυσαρκίας και την επιδείνωση της υγείας των ανθρώπων.
 • Καθαρή γεωργία, περισσότερο οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας, λιγότερη κατανάλωση νερού, προστασία του γόνιμου εδάφους, περιορισμό των μονοκαλλιεργειών και προστασία της άγριας ζωής.
 • Καθαρές θάλασσες και ακτές, έλεγχο της παράνομης αλιείας, έλεγχο της παράνομης διάθεσης τοξικών αποβλήτων, προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, πολιτικές αύξησης του ιχθυοαποθέματος και της βιοποικιλότητας. Σταμάτημα των ερευνών και των εξορύξεων υδρογονανθράκων, σταμάτημα της αντιμετώπισης των θαλασσών ως "οικόπεδα".
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στις ευάλωτες περιοχές, στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, στη γεωργία και τα ευάλωτα οικοσυστήματα.

Το Οικολογικό Δίκτυο είναι αντίθετο σε κάθε πολιτική που τραυματίζει ανεπανόρθωτα τον πλανήτη και υποθηκεύει το μέλλον της ζωής πάνω σε αυτόν. Και συμμετέχει στο παγκόσμιο κίνημα, που αναπτύσσεται από ανθρώπους που πιστεύουν βαθιά ότι τώρα είναι ο καιρός για δράση, για αλλαγή των βασικών κοινωνικών επιλογών και του τρόπου ζωής μας.

Οικολογικό Δίκτυο

www.oikologiko-diktyo.gr
https://www.facebook.com/oikologikodiktyo
https://oikologikodiktyo.wordpress.com
oikologiko.diktyo@gmail.com